VYHLEDÁVÁNÍ:

  
Kde nás najdete

PILSEN STEEL s.r.o.
Tylova 1/57
301 00 Plzeň
Česká republika
info@pilsensteel.cz

IČ: 47718706
DIČ: CZ47718706
C 3406 vedena u Krajského soudu v Plzni
        

Tiskové zprávy


21.08.2019
Příležitost akvizice
Příležitost akvizice (části) jednoho z největších metalurgicko-strojírenských závodů ve střední Evropě
06.03.2019
Informační sdělení
(jménem jednatelů PILSEN STEEL s.r.o. a Pilsen Estates s.r.o.)
22.08.2017
Významná investice
Dne 24.7.2017 byla firmě Glama připsána na účet domluvená předplatba k dokončení manipulátoru pro velký lis 12 000 t. Částka byla poskytnutá vlastníkem Pilsen Steelu z nově otevřeného investičního úvěru.
15.06.2016
Společnosti PILSEN STEEL s.r.o. se dostalo zvláštní pocty
Na půdě Krajského úřadu Plzeňského kraje se 17. května 2016 uskutečnilo setkání u příležitosti předání pamětních plaket „Péče o válečné hroby“.
19.06.2014

Krajský soud v Plzni vydal dne 9. 6. 2014 usnesení, kterým bere na vědomí splnění podstatných částí reorganizačního plánu dlužníka PILSEN STEEL s.r.o.
10.04.2014
Úspěšná reorganizace
Reorganizační plán společnosti PILSEN STEEL nabyl dne 27. 3. 2014 účinnosti
18.10.2013
Usnesení soudu
Dne 18. 10. 2013 schválil Krajský soud v Plzni reorganizační plán společnosti PILSEN STEEL s.r.o.
05.02.2013
Pozitivní vývoj v PILSEN STEEL
Mimobilanční financování počítá s využitím nového subjektu, společnosti Pilsen Toll s.r.o.
04.01.2013
Schůze věřitelů schválila reorganizaci společnosti PILSEN STEEL s.r.o.
Schůze věřitelů společnosti PILSEN STEEL dnes schválila reorganizaci jako řešení úpadku firmy. Společnost PILSEN STEEL do 120 dnů předloží reorganizační plán. Věřitelé tímto krokem podpořili návrh PILSEN STEEL, která reorganizaci navrhla jako nejlepší řešení nejen pro uspokojení pohledávek věřitelů, ale zároveň i pro další chod a rozvoj firmy. Reorganizaci ještě musí schválit Krajský soud v Plzni.
04.10.2012
PILSEN STEEL čekají změny k lepšímu
Vážený pane, Vážená paní, jakožto našeho váženého obchodního partnera bych vás chtěl informovat o významných změnách, ke kterým v současné době dochází ve společnosti PILSEN STEEL.
17.09.2012
PILSEN STEEL OBDRŽELA NABÍDKU FINANCOVÁNÍ OD SKUPINY KKCG
Společnost Pilsen Steel dnes obdržela od mezinárodní investiční skupiny KKCG indikativní nabídku provozního úvěrového financování. Získání úvěru je pro Pilsen Steel zcela nezbytné pro udržení dalšího provozu podniku. Vedení společnosti Pilsen Steel začne, v souladu s insolvenčním zákonem, o této velmi korektní a seriózní nabídce bezprostředně jednat.
14.09.2012
Rozhodnutí soudu
Výsledek jednání Krajského soudu v Plzni ve věci insolvenčního řízení vůči naší společnosti ze dne 14. 9. 2012.
10.08.2012
Prohlášení vedení společnosti
Dne 8.8.2012 se konalo soudní jednání ve věci insolvenčního řízení vedeného proti společnosti PILSEN STEEL s.r.o. Výsledkem jednání je poskytnutí lhůty v délce 14 dnů pro nalezení způsobu uspokojení pohledávek věřitelů.
09.05.2012
Plzeňský kraj chce spolupracovat s Indií
Hejtmanství se na spolupráci dohodlo s velvyslancem Venkatesanem Ashokem.
16.02.2012
Jednání hejtmana s prezidentem PILSEN STEEL s.r.o.
Hejtman s panem Šamisem hovořili o rozvoji společnosti v rámci města Plzně a plzeňského regionu.
19.01.2012
Nejtěžší výkovek v historii PILSEN STEEL s.r.o.
V prosinci 2011 PILSEN STEEL dohotovil a expedoval opracovaný výkovek hydraulického pístu o hmotnosti 95t pro německého zákazníka Schuler SMG.
02.09.2011
Rozhodnutí rady jednatelů
Rada jednatelů na svém zasedání pověřila dne 31.8.2011 Alexandera Isaykina výkonem funkce generálního ředitele společnosti.
15.03.2011
Výprodej nepotřebného nářadí
Společnost PILSEN STEEL odprodává nepotřebné nářadí ze svých výdejen
09.03.2011
Certifikát Německých drah
Společnost PILSEN STEEL s.r.o. získala certifikát Německých drah (Deutsche Bahn - DB), který dokládá schopnost dodávat ingoty k výrobě náprav pro železniční dvojkolí německých drah. Certifikát platí do prosince 2016.
07.01.2011
Schválení žádosti o finanční podporu z OP LZZ
Na základě žádosti o finanční podporu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a doporučení výběrové komise byla firmě PILSEN STEEL s.r.o. přidělena finanční podpora z veřejných prostředků na grantový projekt SPECIFICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ V PILSEN STEEL s.r.o. v hodnotě 3,6 mil. korun.
02.11.2010
Holdingová skupina United Group očekává trojnásobný nárůst objemu prodeje
Holdingová skupina United Group očekává trojnásobný nárůst objemu prodeje v horizontu 2 až 3 let. Tyto záměry skupiny byly oznámeny v Plzni v rámci oficiální prezentace nového majitele českého strojírenského závodu PILSEN STEEL s.r.o., kterým je ruský podnikatel Igor Šamis, stoprocentní vlastník holdingové společnosti United Group.
05.08.2010
Nový vlastník PILSEN STEEL s.r.o.
Společnost PILSEN STEEL s.r.o., změnila 1. srpna 2010 svého majitele.
04.08.2010
Účast na veletrzích 9/2010
V září se PILSEN STEEL s.r.o. zúčastní dvou mezinárodních veletrhů.
04.03.2010
Nová značka oceli ve výrobním programu společnosti
Společnost PILSEN STEEL s.r.o. zařadila do svého portfolia výrobků austeniticko-feritickou ocel GX 2CrNiMoN 22-5-3.
22.01.2010
Kompenzace zpětných vlivů
K nejnáročnějším nákupním komoditám firmy PILSEN STEEL s.r.o. patří elektrická energie. Proto se firma rozhodla, vzhledem ke stále narůstajícím cenám, realizovat investičně náročný projekt směřující ve svém výsledku k potřebným úsporám.
17.08.2009
ODLÉVÁNÍ INGOTŮ J 195
V květnu a červenci 2009 jsme v Ocelárně odlili čtyři ingoty J 195.Hmotnost ingotu je cca 200 tun.Výjimečnost těchto ingotů je v tom, že byly odlity přes nálevku, tedy spodem.
15.05.2009
SPOLUPRÁCE S TECHNICKOU UNIVERZITOU OSTRAVA
Společnost PILSEN STEEL s.r.o. uzavřela smlouvu o vzájemné spolupráci s Vysokou školou báňskou v Ostravě. Úzká spolupráce probíhá s Technickou univerzitou Ostrava Fakultou metalurgie a materiálového inženýrství.
15.04.2009
PILSEN STEEL s.r.o. obhájila certifikát ISO 9001
1. – 3. dubna 2009 provedli auditoři certifikační firmy Det Norske Veritas ve společnosti PILSEN STEEL s.r.o. recertifikační audit systému managementu kvality.
20.03.2009
Pracovní cesta do Japonska
Ve dnech 5. až 19. 3. 2009 navštívil generální ředitel společnosti Ing. Martin Novák a vedoucí provozu Slévárna a Kovárna Ing. Roman Heide Japonsko. Cílem pracovní cesty bylo obnovení dříve přerušených a navázání nových obchodních a pracovních kontaktů v rámci naší akviziční a obchodní strategie.
16.02.2009
Změny v organizační struktuře
Dnem 16.2.2009 dochází ke zrušení divizí Steel & Castings a Forgings a jejich nahrazením provozy Ocelárna, Slévárna, Kovárna a Obrábění.
01.02.2009
Společnost PILSEN STEEL s.r.o. vytvořila za rok 2008 rekordní zisk
Společnost PILSEN STEEL s. r. o. dosáhla v roce 2008 celkové tržby ve výši 5 960 mil. Kč s desetiprocentním meziročním nárůstem prodeje.
01.01.2009
140 let slévárny
Dne 11. prosince 2008 oslavila PILSEN STEEL s.r.o. 140. výročí založení slévárny. Slavnostní zasedání se konalo v plzeňském Parkhotelu.


 
Copyright © 2020 PILSEN STEEL s.r.o.
All rights reserved, Created By: it2b s. r. o.