Výroba

Ocelárna

Mirko Bartuš
Ředitel Divize Ocelárna

mirko.bartus@pilsensteel.cz


 


 
Slévárna

Ing. Miloslav Boreček 
Ředitel Divize Slévárna

miloslav.borecek@pilsensteel.cz


  
Kovárna

Ing. Martin Korbáš, Ph.D.
Ředitel Divize Kovárna

martin.korbas@pilsensteel.cz


 

 
Obrábění

Bc. Miroslav Janiurеk 
Ředitel Divize Obrábění

miroslav.janiurek@pilsensteel.cz


  


  
Copyright © 2018 PILSEN STEEL s.r.o.
All rights reserved, Created By: it2b s. r. o.