Technický úsek + Údržba a rozvoj

Ing. Stanislav Brotánek, CSc.
Technický ředitel
pověřen výkonem funkce
tel.:+420 378 132 903
fax: +420 378 432 260
stanislav.brotanek@pilsensteel.cz


 
             Eduard Vlas 
pověřen řízením úseku Technická údržba a rozvoj  
tel.: +420 378 132 097
           
eduard.vlas@pilsensteel.cz


 


  
Copyright © 2017 PILSEN STEEL s.r.o.
All rights reserved, Created By: it2b s. r. o.