VYHLEDÁVÁNÍ:

  
Kde nás najdete

PILSEN STEEL s.r.o.
Tylova 1/57
301 00 Plzeň
Česká republika
info@pilsensteel.cz

IČ: 47718706
DIČ: CZ47718706
C 3406 vedena u Krajského soudu v Plzni
        

Ocelárna

Díky našemu prvotřídnímu vybavení jsme schopni vyrábět rozličné druhy oceli té nejvyšší kvality. Výrobní cyklus se skládá z několika technologických operací zahrnujících přípravu vsázky, tavbu, rafinaci a odlévání. Výroba oceli se realizuje ve dvou elektrických obloukových pecích (EOP) s celkovou roční kapacitou 150 000 tun a zařízení pro sekundární metalurgii ASEA – SKF.

Tekutý kov se odlévá do litinové formy (Ingoty) nebo do pískové formy (Odlitky).


 
Tavírna oceli
50 t 60 t
EOP N.2 N.5
Tavící kapacita [kt/rok] 150

Tavírna litiny
1 t 2x10 t
Tavící kapacita [kt/rok] 20

Pánvová metalurgie
Pánev [t] 40 -70 90 - 120  120 - 145

Stanoviště Činnosti
ASEA - SKF Ohřívací víko
Legování

Ohřev

Modifikace nekovových vměstků kalciem

Indukční míchání

Rafinace argonem
Vakuové víko
Vakuové odplynění

VCD (vakuová desoxidace)
Keson VOD Vakuový keson VOD (vakuové oduhličení) VCD Vymíchávání argonem


Ingoty

 

Výrobní program

Divize Ocelárna vyrábí spodem odlévané polygonální ingoty o hmotnosti do 250 tun a ingoty kruhové o max. hmotnosti 46 tun.

Výrobní cyklus

Základní materiály pro výrobu oceli jsou ocelový šrot, tříděný recyklovatelný odpad, různé druhy surového železa a legovací přísady. Primární tavba probíhá v elektrické obloukové peci a ocel je následně zušlechťována v pánvi ASEA. Tato metoda umožňuje dosáhnout následující limitní hodnoty:

fosfor max. 0.007%
síra max. 0.005% (0.002%)
vodík max. 1.0 ppm
kyslík max. 25 ppm
dusík max. 50 ppm


Mikročistota oceli je garantována na stupni K4 (DIN 50602), max. 40 (20). 
Copyright © 2020 PILSEN STEEL s.r.o.
All rights reserved, Created By: it2b s. r. o.