Konkurenční výhody PILSEN STEEL

PILSEN STEEL má mnoho konkurenčních výhod s porovnáním s jinými světovými kovárnami a slévárnami.

VÝBORNÁ KVALITA

Během minulých let je naše průměrná zmetkovitost (porovnání ceny za zmetky k celkovým tržbám) 1% (výkovky, odlitky a ingoty dohromady). Celosvětově to je jeden z nejlepších výsledků, průměrná kovárna nebo slévárna dosahuje cca. 3-4% zmetkovitosti. Klíčem pro tento vynikající výsledek je špičková kvalita oceli – díky odbornosti pracovníkům celé společnosti a naší vynikající rafinační pánvi ASEA. Jsme schopni vyrobit prakticky jakýkoliv materiál a zvládáme všechny výrobní postupy ocelářství, kování, výroba modelů a odlitků, tepelné zpracování a finální obrábění. To vše nám dává možnost kontrolovat a udržovat vynikající kvalitu.

VČASNÉ DODÁNÍ

Zpoždění v naší výrobě jsou velmi vzácná. To je také spojeno s naší kvalitou nemáme totiž žádné zmetky, které bychom museli vyrábět znovu. Druhým klíčovým faktorem je 100% kontrola celého výrobního postupu máme celý výrobní proces od výroby oceli až po finální opracování ve vlastních rukou (na rozdíl od řady ostatních konkurentů).

VZTAH K NAŠIM ZÁKAZNÍKŮM

Preferujeme dlouhodobou spolupráci s našimi zákazníky založenou na důvěře a partnerství. Dobrá, poctivá a dlouhodobá spolupráce hraje klíčovou roli ve filosofii naší společnosti.

INTEGROVANÉ SLUŽBY

Většina našich zákazníků potřebuje jak výkovky, tak i ocelové nebo litinové odlitky. Zákazník může koupit vše, co potřebuje na jednom místě. Tím šetří čas, peníze a snižuje riziko.

ŠIROKÝ ROZSAH VÝROBY

Můžeme vyrobit kusy o velikosti od 1 t až do 80 t (výkovky) nebo 180 t (odlitky) nebo dokonce 220 t (ingoty). Vyrábíme celou řadu materiálu od jednoduchých uhlíkových ocelí až po vysoce legované materiály s použitím VOD zařízení. Odlitky nevyrábíme pouze z oceli, ale také z šedé a tvárné litiny. Naše společnost disponuje širokým výrobním portfoliem od “jednoduchých výrobků” jako jsou ingoty a tyče až po extrémně obtížné klikové hřídele, velké rotory, odlitky parních turbín včetně přivaření hrdel nebo dokonce jaderné výkovky a odlitky.

STABILITA A FLEXIBILITA

Naše společnost má více než 150-ti letou tradici ve výrobě oceli, těžkých odlitků a výkovků. Byli jsme vždy schopni přežít nejen obtížné tržní situace, ale i druhou světovou válku a 40 let komunismu. Klíčem byla vždy nejen schopnost poskytovat vynikající služby, které jsme výše uvedli, ale také možnost flexibilně reagovat na jakékoliv změny situace na trhu. I díky flexibilitě jsme dnes schopni vyplňovat požadavky přicházející ze stran zákazníků a obchodních partnerů z celého světa - Korea, Japonsko, Čína, Rusko, Indie, Evropa, Brazílie, USA a další. Další vývoj flexibility a stability hraje jednu z dalších klíčových rolí strategie naší společnosti.

KOMUNIKACE A E-BUSINESS

Dáváme zvláštní pozornost na perfektní komunikaci s našimi partnery a zákazníky. Poskytujeme našim zákazníkům systém E-business, který umožňuje sledovat celou výrobu „on-line“. Zde můžete najít aktuální stav zakázek s nejdůležitějšími výrobními daty, které se automaticky obnovují každý den. Tento systém je jedinečný a velmi kladně hodnocený našimi zákazníky. 
Copyright © 2020 PILSEN STEEL s.r.o.
All rights reserved, Created By: it2b s. r. o.