Etický kodex - filosofie podnikání, uznávané hodnoty a principy

Etický kodex společnosti vychází z filosofie podnikání, jejichž konkrétní podobu vyjadřují:
A) Cíle podnikání společnosti
B) Krédo společnosti
C) Uznávané hodnoty
D) Uznávané principy

Filosofie podnikání slouží k nastavení a udržení správného směru a úrovně našeho podnikání. Naše filosofie je časově neomezená a platná všude tam, kam nás podnikání zavede.

Cíle podnikání společnosti

Základním cílem našeho podnikání je být spolehlivým dodavatelem výrobků vysoké technické náročnosti a kvality pro celosvětový trh.
Vývojem a produkcí technicky a kvalitativně vyspělých výrobků zhodnocujeme svěřené zdroje a prostředky, a tím přispíváme k obecnému rozvoji společnosti.

Krédo společnosti

„Tajemství oceli je naše posedlost”

Uznávané hodnoty

Tradice
Odbornost
Kvalita
Odpovědnost
Stabilita

Uznávané principy

Princip tradice hutní a strojní výroby v Plzni od roku 1859 postavený na:
  1. Širokých výrobních možnostech
  2. Světové proslulosti výrobků
  3. Vysoké technické náročnosti a kvalitě
  4. Odborném potenciálu zaměstnanců
Princip zákazníka - každý je zákazníkem i dodavatelem
Princip komunikace - otevřené sdílení a přijímání informací
Princip loajality a podpory - udržování oboustranně prospěšných vztahů zaměstnanců a společnosti
Princip týmové spolupráce - spolupráce násobí naše odborné schopnosti a výrobní možnosti
Princip trvalého rozvoje - systematická podpora odborné a morální úrovně zaměstnanců
Princip společenské odpovědnosti podniku - zapojení společnosti a jejích zaměstnanců do obecně prospěšných společenských záležitostí


 
Copyright © 2020 PILSEN STEEL s.r.o.
All rights reserved, Created By: it2b s. r. o.