Historie

V Evropské historii bylo devatenácté století ve znamení obrovského průmyslového rozvoje. Ani Čechy nebyly výjimkou. Průmysl změnil charakter krajiny a přinesl nebývalý ekonomický růst.
Už v polovině osmnáctého století vlastnil šlechtický rod Waldštejnů několik průmyslových továren včetně železárny v Sedleci u Plzně, která se o sto let později proměnila v Škodovy závody v Plzni.

 • polovina 18. století - Waldštejnovi zakládají železárny v Sedleci u Plzně
 • 1859 - produkce oceli a výroba přesunuta do Plzně
 • 1865 - továrna zaměstnává 68 dělníků (v tomto období měla Plzeň 11 000 obyvatel)
 • 1866 - Emil Škoda přijal funkci ředitele společnosti
 • 12. června 1869 - Emil Škoda koupil od Waldštejnů strojírenskou výrobu
 • 1871 - vybudována nová slévárenská hala jako součást současného areálu
 • 1882 - nová díla na výrobu výkovek
 • 1886 - nové vybavení ocelárny
 • 1876 - první zastoupení společnosti v zahraničí (Kyjev, Rusko)
 • 1886 - vybudována vedlejší železniční kolej, která propojila továrnu s hlavním železničním koridorem Vídeň - Plzeň - Cheb, což umožnilo přepravu těžkých odlitků k zákazníkům do zahraničí
 • 1889 - vybudována nová výrobní hala v těsné blízkosti železniční trati
 • 1909 - původní továrna Waldštejnů definitivně opuštěna
 • 1899 - založena akciová společnost
 • konec 19. století - společnost zaměstnává 3 211 dělníků a cca 250 úředníků.

Smrt Emila Škody v roce 1900 ukončila jednu éru a zároveň začala éru novou v historii společnosti. V důsledku všeobecného trendu této doby se také v Čechách strojírenský průmysl podrobil restrukturalizaci díky níž hutnický a strojírenský průmysl zkonsolidoval své kapacity a stal se více produktově orientovaný.

 • začátek 20. století - Škodovy závody získávají licenci na výrobu parních turbín a plynových motorů
 • 1900 - uvedena do provozu Malá a Velká kovárna
 • 1904 - vyrobena první parní turbína
 • 1905 - zahájena výroba klikových hřídelí
 • 1908/1909 - společnost byla rozdělena podle následujících funkcí: výroba zbraní, Malá a Velká kovárna, továrna na výrobu kol pro vlaky, výroba oceli, slévárna šedé litiny, modelárna, obrábění, výroba kotlů, výroba mostů, energetika a výzkumná a testovací laboratoř
 • 1911 - nová slévárna a továrna na obrábění pro těžké kovové odlitky
 • 1922 - vyrobena kovaná rotorová hřídel pro interní použití
 • 1923 - zaregistrována obchodní značka Škoda s okřídleným šípem
 • 1925 - koupena továrna na výrobu aut v Mladé Boleslavi
 • 1929 - uvedena do provozu nová továrna na výrobu barevných kovů
 • 1930 - Škodovy závody zaměstnávají téměř 30 000 zaměstnanců
 • 1939 - Škodovy závody začleněny do Německého zbrojního koncernu

Druhá světová válka a nedobrovolné včlenění koncernu do zbrojního programu nacistického Německa, způsobily podniku značné škody nejen v závodech samých (zničení 70 % areálu po náletu spojeneckých letadel v dubnu 1945) , ale i ztrátu řady zahraničních trhů.

 • 1947 - spuštěna nová modelárna zatímco kovárny procházejí důslednou modernizací

Po skončení Druhé světové války byly Škodovy závody znárodněny a rozděleny na sedm nezávislých společností. Před rozdělením zaměstnávaly Škodovy závody přes 80 000 zaměstnanců a vyvážely své produkty do 60 zemí po celém světě.

 • 1982 - vybudována nová kovárna
 • 1987 - spuštěna pánvová rafinační pec ASEA

Po "Sametové revoluci" v roce 1989 prochází společnost podstatnými změnami.

 • 1990 - založení akciové společnosti ŠKODA a.s.
 • 1993 - privatizace společnosti a založení několika nezávislých společností jako např. ŠKODA, HUTĚ, Plzeň, s.r.o. a ŠKODA, KOVÁRNY, Plzeň, s.r.o. - dceřiné společnosti Škoda Holding
 • 2004 - prodej obou hutnických společností a jejich včlenění do nadnárodní skupiny ruského koncernu OMZ.
 • 2007 - sloučení obou společností, změna značky a založení nástupnické společnosti PILSEN STEEL s.r.o.
 • 2009 - změna organizační struktury společnosti, zrušení divize Steel & Castings a divize Forgings a nahrazení provozy Ocelárna, Slévárna, Kovárna a Obrábění.
 • 2010 - prodej společnosti holdingové skupině UNITED GROUP S.A.


 
Copyright © 2020 PILSEN STEEL s.r.o.
All rights reserved, Created By: it2b s. r. o.