Profil společnosti

Obchodní aktivity společnosti PILSEN STEEL s.r.o. zahrnují produkci a prodej oceli, tvárné a šedé litiny, ingotů a mechanické zpracování výkovků pro různé průmyslové podniky zabývající se výrobou elektráren, stavbou lodí a válcovny.

Rozsah působnosti společnosti umožňuje vytvoření kompletního produktu "pod jednou střechou" tj. od výroby oceli, lití a kování přes hrubé opracování, až po vytvoření hotového produktu dle potřeb zákazníka.

Doručení produktu zákazníkovi je vždy komplexní projektové řešení zahrnující lití a kování, obrábění, úpravu povrchu a vystavení požadovaného certifikátu kvality. Zákazníkům, kteří nejsou přesně schopni detailně definovat specifikace produktu, poskytujeme odborné a konzultační služby. Za tímto účelem využíváme metody, které zahrnují reengineering, výpočet pevnosti materiálů, design speciálních výrobních procesů atd.

Export tvoří více než dvě třetiny celkové produkce naší společnosti.

Naše produkty najdete v provozech po celém světě. Příkladem je "Londýnské oko" Ferris wheel na břehu řeky Temže v Londýně, kam PILSEN STEEL dodala hřídel kola a další odlitky v celkové váze 200 t. PILSEN STEEL je také světově největší producent hřídelí pro větrné elektrárny a jeden z nějvětších dodavatelů velkých klikových hřídelí pro čtyřtaktní dieselové motory.

Cílem společnosti je být spolehlivým dodavatelem produktů špičkové kvality pro celosvětový trh.

Systém řízení kvality a environmentálního managementu dle norem ISO 9001:2008 a ISO 14001:2015 je zpracován, zaveden a udržován pro celou  společnost PILSEN STEEL s.r.o., která se zabývá výrobou ocelových ingotů, ohrubovaných a finálně opracovaných výkovků, ocelových a litinových odlitků a dřevěných modelů.

Všechny požadavky norem ISO 9001:2008 a ISO 14001:2015 jsou zapracovány do interních dokumentovaných informací společnosti PILSEN STEEL s.r.o., vyjma oblastí týkajících se návrhu a vývoje produktu.
Společnost PILSEN STEEL s.r.o. produkty nenavrhuje ani nevyvíjí, vyrábí je podle technických specifikací a požadavků zákazníků.

Plnění požadavků v oblasti životního prostředí je uplatňováno také u externích činností poskytovaných pro společnost PILSEN STEEL s.r.o. Externí zaměstnanci vykonávající činnosti v provozech společnosti PILSEN STEEL s.r.o. se musí navíc řídit interními požadavky společnosti PILSEN STEEL s.r.o.

  
Copyright © 2020 PILSEN STEEL s.r.o.
All rights reserved, Created By: it2b s. r. o.