VYHLEDÁVÁNÍ:

  
Kde nás najdete

PILSEN STEEL s.r.o.
Tylova 1/57
301 00 Plzeň
Česká republika
info@pilsensteel.cz

IČ: 47718706
DIČ: CZ47718706
C 3406 vedena u Krajského soudu v Plzni
        

Celkové zhodnocení projektu EDUCA

17. 01. 2013Během dvou let trvání projektu "Specifické vzdělávání v PILSEN STEEL s.r.o." se uskutečnilo 160 odborných přednášek (40 témat ve čtyřech termínech), které spadaly do specifického vzdělávání. V rámci obecného vzdělávání jsme proškolili interní lektorský tým v komunikačních a prezentačních dovednostech.

Do projektu se zapojilo 456 pracovníků, což činí 50% evidenčního stavu zaměstnanců PILSEN STEEL s.r.o. Pracovníci měli možnost navštívit jakéholiv téma, které je zajímalo, čímž se násobila celková účast absolventů. Konečný počet absolventů projektu se zastavil na čísle 2762.

Hlavním cílem projektu bylo zajistit přenos interního know-how o podnikových procesech. Původní záměr počítal se zapojením 182 pracovníků z řad slévačů, kovářů, cídičů, tavičů, pracovníků obchodu, nákupu a technické kontroly. Ve skutečnosti se přednášek zúčastnilo 456 osob, což jednoznačně přispělo k lepší informovanosti o podnikových procesech. Dalším pozitivním efektem bylo vytvoření interního lektorského týmu, který si měl možnost prohloubit prezentační dovednosti. Jejich nově získané zkušenosti budou dále využívány v systému interního vzdělávání. Nezanedbatelným produktem projektu je vytvoření Interní knihovny výukových materiálů. Interní lektoři jsou autory brožur zahrnujících veškerá prezentovaná témata, která budou rovněž dále využívána ve vnitropodnikovém vzdělávání.

Z výše uvedeného je patrné, že projekt beze zbytku naplnil svoje cíle, v některých oblastech dokonce předčil očekávání. Celková suma způsobilých výdajů činní 3 205 326,-Kč.

 

Realizační tým

 

ESF

 
Copyright © 2020 PILSEN STEEL s.r.o.
All rights reserved, Created By: it2b s. r. o.