VYHLEDÁVÁNÍ:

  
Kde nás najdete

PILSEN STEEL s.r.o.
Tylova 1/57
301 00 Plzeň
Česká republika
info@pilsensteel.cz

IČ: 47718706
DIČ: CZ47718706
C 3406 vedena u Krajského soudu v Plzni
        

Příležitost akvizice

21. 08. 2019 V Praze, 15. srpna 2019  

Vážený pane, vážená paní,

TARPAN Partners byli vybráni insolvenčním správcem, aby jako výhradní finanční poradce oslovili
potenciálních zájemce o akvizici (části) PILSEN STEEL s.r.o. a Pilsen Estates s.r.o., jednoho z
největších metalurgicko-strojírenských závodů ve střední Evropě. Společnost sídlí v Plzni a má více
než 160-letou historií ve výrobě velkých, sofistikovaných a na zakázku vyráběných komponentů pro
energetiku, lodní stavitelství, větrnou energetiku, jaderné strojírenství a další odvětví.
 
Společnost vstoupila do insolvence v lednu 2019 a od té doby byl její provoz plně přerušen.
Zaměstnanci jsou však stále udržováni v zaměstnaneckém poměru. V červnu 2019 insolvenční soud
udělil plné dispoziční oprávnění insolvenčnímu správci, jehož primárním cílem je prodat společnost
(nebo její části) jako „going concern“, v úvahu přichází však i koupě její části nebo jednotlivých aktiv.
Prodej je strukturován jako prodej aktiv.
 
Indikace zájmu je vyžadována nejpozději do 16. září 2019, 14:00 SEČ a musí obsahovat:
 
   - Kdo podává nabídku, popis uchazeče a/nebo odkaz na jeho webovou stránku
 
   - Specifikace zájmu:
  •  Celá společnost jako „going concern“
  •  Jednotlivé části (včetně popisu, které části) společnosti na bázi „going concern“
  •  Specifická aktiva společnosti vč. popisu, která aktiva

   - Indikace strategických důvodů akvizice a předpokládaných plánů po akvizici

   - Ujištění o dostatku zdrojů pro financování chodu (části) společnosti jako „going concern“

   - Podpis příslušné oprávněné osoby v rámci organizace.

Indikace zájmu budou vyhodnocovány v druhé polovině září, přičemž budou upřednostněny zájemci

o akvizici (části) společnosti na bázi „going concern“.
 
Dotazy směřujte na:
   - Jan Chalupa, Managing Partner, Tel.: +420 724 023 175, chalupa@tarpanpartners.com a/nebo
   - Michal Palata, Senior manager, Tel.: +420 724 639 140, palata@tarpanpartners.com
   - TARPAN Partners, Na Strži 1702/65, 140 62 Prague 4, Česká rep., www.tarpanpartners.com
 
Scan podepsané indikace zájmu zašlete na TARPAN Partners a insolvenčnímu správci, panu
Jaroslavu Brožovi, jaroslav.broz@bbv-ak.cz, prostřednictvím emailu. Originál indikace zájmu by měl
následovat do týdne na poštovní adresu TARPAN Partners.
 
S pozdravem,
 
Jan Chalupa
Managing Partner
TARPAN Partners

 

Příležitost akvizice .pdf

Opportunity to acquire .pdf

Příležitost akvizice PILSEN_STEEL_Teaser_cze.pdf

Opportunity to acquire PILSEN_STEEL_Teaser_eng.pdf 
Copyright © 2020 PILSEN STEEL s.r.o.
All rights reserved, Created By: it2b s. r. o.