VYHLEDÁVÁNÍ:

  
Kde nás najdete

PILSEN STEEL s.r.o.
Tylova 1/57
301 00 Plzeň
Česká republika
info@pilsensteel.cz

IČ: 47718706
DIČ: CZ47718706
C 3406 vedena u Krajského soudu v Plzni
        

19. 06. 2014  Schválený reorganizační plán nastavil parametry poměrného uspokojení všech přihlášených věřitelů v závislosti na znaleckém posudku kanceláře Ernst & Young, který stanovil, že pro věřitele je výhodnější reorganizace nežli konkurz. Poměrné uspokojení každé zjištěné pohledávky bylo věřitelům insolvenčním správcem vyplaceno na jejich účty. Toto uspokojení věřitelů bylo realizováno z částky 50 mil. Kč, které na účet insolvenčního správce složila společnost VEB Kapital se sídlem Moskva, Ruská federace, na základě uzavřené Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků. Snaha některých věřitelů na přeměnu reorganizace v konkurz byla soudem zamítnuta. Předpokladem pro úspěšné zakončení reorganizace byla skutečnost, že ke dni 27.5.2014 neevidovala PS žádné splatné pohledávky za majetkovou podstatou.
  Usnesení soudu tak nabylo právní moci doručením, jelikož proti němu není odvolání přípustné. Tím byla reorganizace úspěšně ukončena. Nicméně insolvenční řízení trvá i nadále, a to do doby než budou ukončeny vedené incidenční spory. 
Copyright © 2019 PILSEN STEEL s.r.o.
All rights reserved, Created By: it2b s. r. o.