VYHLEDÁVÁNÍ:

  
Kde nás najdete

PILSEN STEEL s.r.o.
Tylova 1/57
301 00 Plzeň
Česká republika
info@pilsensteel.cz

IČ: 47718706
DIČ: CZ47718706
C 3406 vedena u Krajského soudu v Plzni
        

Prohlášení vedení společnosti PILSEN STEEL s.r.o. obchodním partnerům a zaměstnancům.

15. 01. 2013 

Dne 9. ledna 2013 vydal Krajský soud v Plzni usnesení ve věci řešení úpadku PILSEN STEEL, kterým rozhodl o povolení reorganizace . Krajský soud v Plzni současně stanovil, že návrh reorganizačního plánu má být předložen ve lhůtě 120 dnů.
 
Reorganizace je způsobem řešení úpadku PILSEN STEEL, při kterém bude zachována výroba a PILSEN STEEL bude i nadále vyvíjet podnikatelskou činnost podle reorganizačního plánu v podobě, v jaké bude schválen Krajským soudem v Plzni. Cílem reorganizace je finanční stabilizace PILSEN STEEL a postupné a poměrné uspokojení pohledávek jejích věřitelů z výnosů činnosti podniku PILSEN STEEL.
 
Proces reorganizace má pozitivní vliv na další provoz podniku společnosti PILSEN STEEL a i na její současné uspokojování závazků z obchodního styku.
 
Povolení reorganizace je výsledkem projevené důvěry věřitelů PILSEN STEEL v to, že je PILSEN STEEL schopna dále pokračovat v provozu svého podniku a má ekonomický potenciál pro dosažení ozdravení provozu podniku a pro jeho další růst.
 
Společnost PILSEN STEEL vnímá rozhodnutí soudu opírající se o rozhodnutí věřitelů jako jednoznačně pozitivní impuls ke svému dalšímu provozu a rozvoji.


 
Copyright © 2018 PILSEN STEEL s.r.o.
All rights reserved, Created By: it2b s. r. o.