VYHLEDÁVÁNÍ:

  
Kde nás najdete

PILSEN STEEL s.r.o.
Tylova 1/57
301 00 Plzeň
Česká republika
info@pilsensteel.cz

IČ: 47718706
DIČ: CZ47718706
C 3406 vedena u Krajského soudu v Plzni
        

PILSEN STEEL s.r.o. obhájila certifikát ISO 9001

15. 04. 20091. – 3. dubna 2009 provedli auditoři certifikační firmy Det Norske Veritas ve společnosti PILSEN STEEL s.r.o. recertifikační audit systému managementu kvality.

Při recertifikačním auditu byl prověřován soulad našeho systému managementu kvality s mezinárodní normou ISO 9001 a úroveň dodržování interních dokumentů, které jsou na základě uvedené normy zpracovány.

Auditoři Det Norske Veritas položili stovky otázek a nechali si předložit množství dokumentů, přitom nezaznamenali žádný nález, který by vedl k vystavení neshody. Součástí zápisu o auditu je i několik záznamů, ve kterých je kladně hodnocena nadstandardní úroveň plnění požadavků normy.

PILSEN STELL s.r.o. si stále udržuje vysoký standard systému managementu kvality a špičkovou úroveň jeho naplňování.

Aktuální certifikáty společnosti zde. 
Copyright © 2020 PILSEN STEEL s.r.o.
All rights reserved, Created By: it2b s. r. o.